8 June 2021

Cardiff YMCA Housing Association – Interim Regulatory Judgement

Assessment: June 2021

  • Governance (including tenant services)Standard (March 2020 judgement revised).

Cardiff YMCA Housing Association has provided sufficient assurance regarding improvements required to address regulatory concerns.

  • Financial ViabilityIncreased (March 2020 judgement confirmed).

Read the guide to Interim Judgements.


Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd – Dyfarniad Rheoleiddio Interim

Asesiad: Mehefin 2021

  • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol (Dyfarniad Mawrth 2020 wedi’i ddiwygio).

Mae Cymdeithas Tai YMCA Caerdydd wedi darparu sicrwydd digonol ynghylch y gwelliannau angenrheidiol i fynd i’r afael â’r pryderon a godwyd gan y rheoleiddiwr.

  • Hyfywedd Ariannol – Wedi cynyddu (Dyfarniad Mawrth 2020 wedi’i gadarnhau).

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim I gael rhagor o wybodaeth.

 


 We have a range of meeting rooms  available at YMCA Plas. You can hire by the hour or by the day (7 days a week) and there is the option of refreshments and food available also (available only Mon-Fri). Visit our pricing page to see the options available or give us a call to discuss your requirements. 

Why not book at the YMCA and support our charitable work?